موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
 
ترجمان غم پنهانی
اى هماى ملکوتى! که شکسته پر تو؟!
 که به زیر پر و بال ست ز محنت، سر تو!
اى بهارى که شد از فیض تو، هستى خرّم
 گشته پژمرده چو پاییز چرا منظر تو؟!
ترجمان غم پنهانى و رنجورى توست
این همه گریه اطفال تو بر بستر تو
سبب رنج و دواى تو ز من مى طلبند
پرسش انگیزْ نگاه پسر و دختر تو
چهره از من ز چه پنهان کنى اى دخت رسول؟!
علیّم من، پسرِ عمّ تو و هم همسر تو!
واى از آن لحظه و آن منظره طاقت سوز
دیدن میخ در و غرقه به خون پیکر تو
درد دل هاى تو با جسم تو شد دفن به خاک
سوخت جان على از قصّه دردآور تو
 

شاعر:تعجّبى همدانى

برداشت :
 
ترجمان غم پنهانی
اى هماى ملکوتى! که شکسته پر تو؟!
شاعر:تعجّبى همدانى

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.