موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
امروز عالمى ز تجلى منور است 
میلاد با سعادت زهراى اطهر است 

مولود پاکى آمده از غیب در شهود 
کز او وجود عالم و آدم سراسر است 

از ره رسیده موکب بانوى بانوان 
کائینه تمام نماى پیمبر است 

نور خدا ز فرش نتق میکشد بعرش 
روشن بروى فاطمه چشم پیمبر است 

در وصف او گر ام ابیها شنیده ‏اى 
این خود یک از فضائل آن پاک گوهر است 

هر مادر آورد پسر از اوست مفتخر 
بالنده مانده گیتى از این نیک دختر است 

احمد وجود پاک او را روح خویش خواند 
با آنکه خود به مرتبه روح مصور است 

در حیرتم چه مدح سرایم به حضرتى 
کو را مدیحه خوان ز شرف ذات داور است 

تنها نه دختر است رسول خداى را 
کز رتبه بر ولى خدا نیز همسر است 

هستند گوشواره دو دلبند تو به عرش 
بى شک دل تو عرش خداوند اکبر است 

حاکى است از وقایع ما کان و ما یکون 
متن صحیفه‏ اش که به قرآن برابر است 

ربط رسالت است و ولایت جناب تو 
بل این دو را وجود تو معنا و مصدر است 

او هست عصمت و الله چندان شگفت نیست 
کز چشم خلق تربت پاکش مستّر است 

بر آستان توست ز جان منجلى صغیر 
عمریست چشم و روى نیازش بر این در است

شاعر:صغیر اصفهانى

برداشت :
امروز عالمى ز تجلى منور است 
میلاد با سعادت زهراى اطهر است 

شاعر:صغیر اصفهانى

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر