موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
جهان آفرینش را شکوهى دیگر است امشب 
زمین و آسمان از هر شبى زیباتر است امشب 

فلک آراسته بزمى ز ماه و زهره و پروین 
عطارد باده گردان، مشترى، را مشگر است امشب 

زمین گلشن، فلک روشن بشر شادان ملک خندان 
فضا خرم هوا دلکش صبا جان پرور است امشب 

بگوش دل شنو آواى مرغ شب که مى ‏گوید 
شب میلاد زهرا دختر پیغمبر است امشب 

چه زهرا عصمت پاک خدا ناموس پیغمبر 
چه زهرا کز فروغش ملک هستى انور است امشب 

خدا تبریک مى‏ گوید ملک تسبیح مى‏ خواند 
که ختم الامرسلین را دخترى مه پیکر است امشب 

چه دختر بضعه خاتم چه دختر مفخر آدم 
که میلادش بشر را سوى رحمن رهبر است امشب 

از این مهر جهان ‏آرا که تابید از سپهر دین 
دل هر ذره‏ اى تابان همچو خاور است امشب 

ببار اى بر رحمت رحمتت را بر گنه‏کاران 
که رحم رحمهللعالمین را در بر است امشب 

مؤید گر سیه شد از گنه طومار اعمالت 
ثناى فاطمه روشنگر این دفتر است امشب

شاعر:سیدرضا مؤید

برداشت :
جهان آفرینش را شکوهى دیگر است امشب 
زمین و آسمان از هر شبى زیباتر است امشب 

شاعر:سیدرضا مؤید

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

طور حضور

این بارگه که خاک درش مُشکِ اذفر است بویش چو بوى خلد برین روح پرور است دارالشّفا و عـقده گشـــا و فـرح فزاست باب امان ز

مطالعه فیش منبر

عرش کبریا

این روضه صفیه حق، خـواهر رضا‌ست  یا خود اگر غلط نکنم ‌عرش‌ کبریاست  معصومه بنت موسى جعـفر که تربتش  بر دیده اعاظم و اعــــلام توتیـــاست

مطالعه فیش منبر

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر

معصومه

آیتی از خداست معصومه  لطف بی انتهاست, معصومه  جلوه ای از جمال قرآنی  چهره ای حق نماست, معصومه  عطر باغ محمدی دارد  زاده مصطفی است,

مطالعه فیش منبر