موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
امشب کتاب عشق علی باز می‌شود 
امشب حریم عشق پر از راز می‌شود 

امشب قبای نور به تن می‌کند زمین 
امشب زمان به شوق سرافراز می‌شود 

از شهر سبز علم و کرامت به یمن عشق 
امشب نسیم عاطفه آغاز می‌شود 

امشب به پیشباز تو‌ای بانوی بهشت 
بلبل در آشیانه غزلساز می‌شود 

گل می‌کند ز شاخه باغ محمدی 
آن دختری که صاحب اعجاز می‌شود 

آه ‌ای علی به درد دل بی‌حساب تو 
امشب خدای عشق سبب‌ساز می‌شود

شاعر:حسن کرمی‌ نور

برداشت :
امشب کتاب عشق علی باز می‌شود 
امشب حریم عشق پر از راز می‌شود 

شاعر:حسن کرمی‌ نور

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر