موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
دلی دارم پریشان پریشان
دلی آواره و سر در گریبان

خدایا یاریم کن تا دم مرگ

که بر عهدم بمانم با شهیدان

بیا تا مثل شبنم پاک باشیم

و چون گلهای مریم پاک باشیم

بیا مثل بسیجی های عاشق

همه افتاده مثل خاک باشیم

بیا تا همدمی دیرینه باشیم

بیا تا مرهمی بر سینه باشیم

نگیرد کینه‌ای آینه در دل

بیا مثل دل آینه باشیم

دلی دارم هویزه گردد شیدا

شلمچه‌پرور و اروندسیما

شبی با قایق عشق شهیدان

روم تا کوچه های سبز فردا

شاعر:
منبع: مجله آشنا

برداشت :
دلی دارم پریشان پریشان

دلی آواره و سر در گریبان
شاعر:

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر

طور حضور

این بارگه که خاک درش مُشکِ اذفر است بویش چو بوى خلد برین روح پرور است دارالشّفا و عـقده گشـــا و فـرح فزاست باب امان ز

مطالعه فیش منبر

عرش کبریا

این روضه صفیه حق، خـواهر رضا‌ست  یا خود اگر غلط نکنم ‌عرش‌ کبریاست  معصومه بنت موسى جعـفر که تربتش  بر دیده اعاظم و اعــــلام توتیـــاست

مطالعه فیش منبر

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر