موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
…. و رفت، مثل همان‌ها که ناپدید شدند
و ردّ پای کسی که نمی‌رسید، شدند
و خیره ماند دو چشم سپید، در مهتاب
« چه‌قدر چشم همان ماه، ناامید شدند ! »
و جفت ماند، دو پوتین سرخ بر درگاه
« چه‌قدر قفل، همان سال بی‌کلید شدند ! »
و ماه خیس گل‌آلود رد شد از دریا
« تمام همسفران این‌چنین شهید شدند؟ »
کسی نگفت دو پوتین سرخ ماند و کلید
که زیر برف همان سال‌ها سپید شدند

شاعر:محمدسعیدمیرزایی
منبع: مجله شاهد

برداشت :
…. و رفت، مثل همان‌ها که ناپدید شدند

و ردّ پای کسی که نمی‌رسید، شدند
شاعر:محمدسعیدمیرزایی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر