موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
ای جمال عشق و هستی حسن تابان شما

قبله آزادگی گلگشت بستان شما

با هزاران آفتاب آمد سپهر زندگی

آسمان تا آسمان قندیل ایوان شما

همنوای گردش گردون آوای ملک

نغمه‌های عرشی مرغ غزلخوان شما

خنده‌ای جانبخش و شیرین است از مشکوی مهر

برق شکرخند مروارید دندان شما

دل به سینه چون کبوتر می‌تپید و می‌تپید

چون کبوتر می‌تپید از بیم دستان شما

تا چه‌ها در کار ایمان کرد خواهدان ای دریغ

ای دریغا عشوه‌ی پیدا و پنهان شما

جلوه‌ی جان است یا افسانه خرم بهشت

یا شکرخندی ز لعل شکرافشان شما

ای کدامین پرتو دیدار جان ز ایوان شهر

ز آینه گردانی صبح فروزان شما

باده‌ای کز آن به گردش دور هستی آمدست

نشوه‌ای از نرگس مخمور فتان شما

تا بخندد زندگی در بزم دل از طاق می

می‌دمد هر دم به رخ گل‌های خندان شما

با دلی از دردها لبریز و بار دردها

دردهای عالمی بر بوی درمان شما

با زبان روشن صبح و نوای ماهتاب

می‌شنیدم نغمه‌ی مرغ خوش الحان شما

خیره از این سان تماشا را ندانم سوی کیست

ای تماشاگاه هستی چشم حیران شما

با چنین حسنی فراز عرش استغنا کجاست؟

کی رسد دست نیاز ما به دامان شما؟!

ای عجب گر خاطری مجموع ماندی ای عجب

با سر زلف گره‌گیر پریشان شما

ای شهیدان ره عشق ای عزیزان بسیج

مردم چشم هنر، جان من و جان شما

گرچه با خون شما سودا کند دور زمان

می‌ نخسبد هیچ‌گه خون شهیدان شما

شاعر:مهرداد اوستا
منبع: کتاب حماسه های همیشه جلد۱

برداشت :
ای جمال عشق و هستی حسن تابان شما


قبله آزادگی گلگشت بستان شما
شاعر:مهرداد اوستا

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

شهید محراب

فضاى کوفه غمبار است امشب غم از هرسو پدیدار است امشب  سحاب غم گرفته روى مه را زمین و آسمان تار است امشب  همه ذرّات عالم بى

مطالعه فیش منبر

شرح ماتم

دلى دارم پر از خون از جفاى روزگار امشب که روزم تیره گردیده است از شام تار امشب  هزاران زخم در دل دارم از یک زخم

مطالعه فیش منبر

شیر حقّ

از علیّ آموز اخلاص‌ عمل‌ شیر حقّ را دان‌ منزّه‌ از دغل‌ در غزا بر پهلوانی‌ دست‌ یافت‌ زود شمشیری‌ بر آورد و شتافت‌  او خدو

مطالعه فیش منبر

ای علی

ای علی! باران رحمت بر کویر سینه ای آسمانی عشق، یعنی شهری از آیینه ای  وسعتی نوری که دنیا دائماً محتاج توست سرزمینی ناتمامی، آسمان ها تاج

مطالعه فیش منبر