موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
ای پلنگ قله‌های سرزمین شرف! ای شهید
ای شهید : ای لاله‌ی سرخی که باغ‌های شهادت را زینت داده‌ای:
پاینده بمان که در مقابل دشمن خونخوار، سر فرود نیاوردی،
شرف و وقار تو، عنوان بزرگ توست،‌ ای شهید!
باغ شجاعت را با خون آبیاری کردی
باغبان باغ سبز سرزمینمان شده‌ای
آتش افروخته‌ی نمرودیان تو را نسوزاند
ببین چگونه نفس تو شیطان را زمینگیر خدعه‌ی خود کرده است؟
وقتی باروی شجاعت را گشودی، جهان از خواب بیدار شد
آوازه‌ی ایران را چون تلالو خورشید، در جهان پرتوافکن شدی
شهپر پیروزی را بر فراز عرش گشودی
و آوازه‌ی تو جهان را فتح کرده است
پرنده‌ی روحت، در آسمان‌ها بال گشوده و فریاد اناالحق سر می‌دهد
مکتب شهادت را در آسمان ها ماندگار ساخته‌ای
پیامبران در آسمان‌ها برای تو لای لای می‌گویند
خداوند در عرش، برای تو بهشت را آذین بسته است
مانند گل سرخی در دریای خون شناور شده‌ای
و من در کفن تو، آیات قرآن را به تماشا ایستاده‌ام
اینک، هاجر، با آب زمزم، بدنت را غسل می‌دهد
و این چشمه‌ی جوشان، خون پیکرت را شستشو خواهد داد
تو رضا ندادی که ملک وطن، ویران شود
ای پلنگ قله‌های سرزمین شرف، ای شهید

شاعر:رضا پاشازاده
منبع: کتاب حماسه های همیشه جلد۱

برداشت :
ای پلنگ قله‌های سرزمین شرف! ای شهید

ای شهید : ای لاله‌ی سرخی که باغ‌های شهادت را زینت داده‌ای:
شاعر:رضا پاشازاده

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

چلچراغ اشک

 اى آسمان غم زده، امشب، شب على است مطلوب اولیاى خدا، مطلب على است  امشب به کوفه دیده بیدار اختران مثل همیشه محو نماز شب

مطالعه فیش منبر

شهید محراب

فضاى کوفه غمبار است امشب غم از هرسو پدیدار است امشب  سحاب غم گرفته روى مه را زمین و آسمان تار است امشب  همه ذرّات عالم بى

مطالعه فیش منبر

شرح ماتم

دلى دارم پر از خون از جفاى روزگار امشب که روزم تیره گردیده است از شام تار امشب  هزاران زخم در دل دارم از یک زخم

مطالعه فیش منبر