موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
در حریم کبریا قصریست از آن شهید
هدیه‌ای از حضرت باریست در شأن شهید
میزبان آن خدا و میهمانند انبیاء
هست جبرییل امین دربان اسکان شهید
بر شهید راه دین شد هدیه لطف سرمدی
بیکران لطفی که شد پاداش ایمان شهید
پای میزان و حساب روز رستاخیز حق
بار تقوی را نسنجند جز به میزان شهید
با خدا میثاق در ایثار جان دارد شهید
با شهادت می‌خورد پیوند پیمان شهید
جرعه‌ای نوشید از خمخانه‌ی عرفان ولی
آب حیران جوشد از سرچشمه جان شهید
خون‌بها شد رجعت خورشید بر گل‌جامگان
زین جهت خورشید شد القاب و عنوان شهید

شاعر:سیدمحمدکاظم مداح
منبع: ماهنامه سبزسرخ

برداشت :
در حریم کبریا قصریست از آن شهید

هدیه‌ای از حضرت باریست در شأن شهید
شاعر:سیدمحمدکاظم مداح

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

شهید محراب

فضاى کوفه غمبار است امشب غم از هرسو پدیدار است امشب  سحاب غم گرفته روى مه را زمین و آسمان تار است امشب  همه ذرّات عالم بى

مطالعه فیش منبر

شرح ماتم

دلى دارم پر از خون از جفاى روزگار امشب که روزم تیره گردیده است از شام تار امشب  هزاران زخم در دل دارم از یک زخم

مطالعه فیش منبر

شیر حقّ

از علیّ آموز اخلاص‌ عمل‌ شیر حقّ را دان‌ منزّه‌ از دغل‌ در غزا بر پهلوانی‌ دست‌ یافت‌ زود شمشیری‌ بر آورد و شتافت‌  او خدو

مطالعه فیش منبر