موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
غنچه وا می‌شود از رؤیت لبخند شما
گل شکوفا شود از چهره‌ی خرسند شما

از شب تیره جدایید، ولی از خورشید

نگسلد تا به ابد، رشته‌ی پیوند شما

این که شد پیرهن فتح و ظفر در برتان

اجر صبری است که فرمود، خداوند شما

پایمردان جهادید که در عرصه‌ی عشق

چشم تاریخ ندیده است همانند شما

اسوه ی صبر و ثبات، آینه‌دار ظفرید

که عدو بود درین مرحله دربند شما

«یاسر» از تلخی هجران شما دم زد و گفت:

آفرین بر نفس آبی اروند شما

شاعر:محمود تاری
منبع: کتاب حماسه های همیشه جلد۱

برداشت :
غنچه وا می‌شود از رؤیت لبخند شما

گل شکوفا شود از چهره‌ی خرسند شما
شاعر:محمود تاری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

شهید زنده

تقدیم به شهید فاضل کسمایی؛ «فاضل» شهید زنده گم کرده سنگر است آلاله‌ی خزان زده‌ی نیمه پرپر است پرونده‌ی تنش پر امضای ترکش است آری

مطالعه فیش منبر

شهید ۲

ای شرف اولکه سی نین قله ده قاپلانی شهید عشق باغین به زه ین لاله نعمانی شهید اگمه دون باشووی سن دوشمان خونخواره، یاشا شرف

مطالعه فیش منبر

شهید

در حریم کبریا قصریست از آن شهید هدیه‌ای از حضرت باریست در شأن شهید میزبان آن خدا و میهمانند انبیاء هست جبرییل امین دربان اسکان

مطالعه فیش منبر