موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
باز هم در دل جنون آغاز شد
زخم میدانهای مین ابراز شد

باز هم مجنون لیلایی شدیم

بعد عمری باز شیدایی شدیم

یاد گلها یاد شبنم ها بخیر

یاد بوذر یاد میثم‌ها بخیر

یاد آن دریادلان ناشکیب

کوی سبقت می‌ربودند از رقیب

شاعر:
منبع: ماهنامه سبزسرخ

برداشت :
باز هم در دل جنون آغاز شد

زخم میدانهای مین ابراز شد
شاعر:

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.