موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
می‌خواهم سبز بایستم
چنان درختان

و سرخ بمیرم

چنان که شهیدان

آری

چه سرگذشت قشنگی است

سبز،

سرخ!

شاعر:مجتبی تونه ای
منبع: کتاب حماسه های همیشه جلد۱

برداشت :
می‌خواهم سبز بایستم

چنان درختان
شاعر:مجتبی تونه ای

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.