موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
رفتی و بار دگر شد، شعرت ترانه‌ی دریا
عزمت صلابت توفان، خشمت نشانه‌ی دریا
تا اوج یاد تو افتاد، چون من قرار ز کف داد
شد چاک پیرهن باد، لرزید شانه‌ی دریا
گل کرد بغض بهاران، وقت غروب که خورشید
افراشت پرچم غربت بالای خانه‌ی دریا
از داغت ای همه خوبی، خیس است دشت نگاهم
آن سان که گونه‌ی ساحل، تازیانه‌ی دریا
آخر چگونه نگرید، شبنم برای گل سرخ
آخر چگونه نگیرد، دین دل بهانه‌ی دریا

شاعر:علی‌رضا قزوه
منبع: مجله شاهد

برداشت :
رفتی و بار دگر شد، شعرت ترانه‌ی دریا

عزمت صلابت توفان، خشمت نشانه‌ی دریا
شاعر:علی‌رضا قزوه

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

شمیم دریا

دنبال رد پای تو می‌گردم، اینجا در سکوت ملال‌انگیز در سایه‌های سرد فراموشی، در دفتر ورق ورق پاییز در کوچه ای که نام تو بر

مطالعه فیش منبر

شمع حق

خوشا با عاشقان همخانه بودن به گرد شمع جان پروانه بودن به زیر تیغ حق گردن نهادن شهید عشق آن جانانه بودن شاعر:حجت الله ضیایی

مطالعه فیش منبر

شلمچه

در پگاه باران گذشتی. از خاکریزی شعله ور. با نگاه خیس به جستجوی آسمان. بر دامان شلمچه آسمان دو تکه شد نیمی ستاره نیمی آینه

مطالعه فیش منبر

شکوه فتح

ای شکوه رفته امشب بازگرد این نسیم مرده را درهم نورد از نسیم شادی باران بگو از شکست حصر آبادان بگو از شکستن از گسستن

مطالعه فیش منبر

شعله شهاب

ای نامتان بلندی بالای آفتاب پیغامتان به روشنی شعله شهاب بنیادتان به سبزی گلواژه بهار فریادتان به سرخی سیمان انقلاب ای کشتگان شورش نیرنگ و

مطالعه فیش منبر