موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
رفتی و بار دگر شد، شعرت ترانه‌ی دریا
عزمت صلابت توفان، خشمت نشانه‌ی دریا
تا اوج یاد تو افتاد، چون من قرار ز کف داد
شد چاک پیرهن باد، لرزید شانه‌ی دریا
گل کرد بغض بهاران، وقت غروب که خورشید
افراشت پرچم غربت بالای خانه‌ی دریا
از داغت ای همه خوبی، خیس است دشت نگاهم
آن سان که گونه‌ی ساحل، تازیانه‌ی دریا
آخر چگونه نگرید، شبنم برای گل سرخ
آخر چگونه نگیرد، دین دل بهانه‌ی دریا

شاعر:علی‌رضا قزوه
منبع: مجله شاهد

برداشت :
رفتی و بار دگر شد، شعرت ترانه‌ی دریا

عزمت صلابت توفان، خشمت نشانه‌ی دریا
شاعر:علی‌رضا قزوه

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

شهید زنده

تقدیم به شهید فاضل کسمایی؛ «فاضل» شهید زنده گم کرده سنگر است آلاله‌ی خزان زده‌ی نیمه پرپر است پرونده‌ی تنش پر امضای ترکش است آری

مطالعه فیش منبر

شهید ۲

ای شرف اولکه سی نین قله ده قاپلانی شهید عشق باغین به زه ین لاله نعمانی شهید اگمه دون باشووی سن دوشمان خونخواره، یاشا شرف

مطالعه فیش منبر

شهید

در حریم کبریا قصریست از آن شهید هدیه‌ای از حضرت باریست در شأن شهید میزبان آن خدا و میهمانند انبیاء هست جبرییل امین دربان اسکان

مطالعه فیش منبر