موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
بیابان میزبان خون و خنجر بود
و صحرا بستر مردان بی‌سر بود
نگاه آسمان آنقدر زخمی شد
که چشمان افق در خون شناور بود
میان آتش و صحرا و خاکستر
خدا مجذوب آن مرد دلاور بود
زمین در جستجوی گام‌های اوست
ولی گامش از این دنیا فراتر بود
تمام ذره‌های خاک می‌دیدند
که آتش در نگاهش سایه‌گستر بود
گلوی زخمی‌اش را انتهایی نیست
و فریادش از آتش شعله‌ور تر بود
تمام دشت شب را نور می‌بخشید
همان چشمی که از خورشید برتر بود

شاعر:شهنام پورمحمدی
منبع: کتاب حماسه های همیشه جلد۱

برداشت :
بیابان میزبان خون و خنجر بود

و صحرا بستر مردان بی‌سر بود
شاعر:شهنام پورمحمدی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.