موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
توی گرمای ۵۰ _ ۴۰ درجه‌ای تابستان جنوب، آستین بلند می‌پوشید. موقع خواب هم حتی حمام که می‌رفت لباس آستین بلندش را درنمی‌آورد. شب‌ها که برای نماز شب بلند می‌شد توی دعا می‌گفت: «خدایا قدیما رو بی‌خیال شو، خدایا اگه طلبیدی مارو، بی‌دست بپذیر.»

و این قصه برای خودش معمایی شده بود.

تیز قناسه که پیشانی‌اش را بوسید، آستینش را بالا زدم روی ساعد و بازویش خالکوبی شده بود.

منبع:کتاب روزگاری جنگی بود   –  صفحه:۱۱ 

برداشت :
توی گرمای 50 _ 40 درجه‌ای تابستان جنوب، آستین بلند می‌پوشید. موقع خواب هم حتی حمام که…

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر