موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
نیمه‌های شب به دامنه‌های کوه‌های بلند مقر دشمن رسیدیم. همه جا ساکت بود. کوچک‌ترین صدا حضور نیروهای ما را آشکار می‌کرد و ممکن بود قبل از هرگونه اقدامی، دشمن همگی ما را از ارتفاعات بلند به رگبار گلوله ببندد. شب کاملاً مهتاب و روشن بود. حتی یک لکه ابر در آسمان دیده نمی‌شد.

روشنایی آسمان خطرات زیادی را برای نیروها به همراه داشت. دقایقی قبل از شروع عملیات واقعه‌ی عجیبی اتفاق افتاد که موجب شگفتی همه شد. ابری سیاه در آسمان صاف و روشن ظاهر شد و جلوی روشنایی ماه را کاملاً گرفت.

عملیات با موفقیت به پایان رسید و دشمن به لطف و امداد الهی شکست خورد.

منبع:کتاب از آسمان تا زمین   

برداشت :
نیمه‌های شب به دامنه‌های کوه‌های بلند مقر دشمن رسیدیم. همه جا ساکت بود. کوچک‌ترین…

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر