موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت صبح
درس اصول عقاید بود، بچه‌ها مرتب سؤال می‌کردند. بیچاره مربی آن‌قدر گفته بود، که حالا مثل این‌که صدایش از ته چاه درمی‌آمد و هنوز بعضی اصرار داشتند که برخی عبارات را تکرار کند. آدم جاافتاده و چیزفهمی بود، برای درک مطلب از هر حیله‌ای استفاده می‌کرد. وقتی دید بچه‌ها ول کن نیستند، رو به جمع کرده و با قیافه‌ی خیلی جدی و به ظاهر عصبانی و بریده گفت: «ساکت، یک‌بار گفتم، خدا شاهد است اگر یک‌بار دیگر بگویم…» (بعضی که او را نمی‌شناختند، وقتی مکث کرد، تصور کردند که حتماً این‌بار تهدید خواهد کرد که اما او ادامه داد) که می‌شود ۲ دفعه.
منبع:کتاب فرهنگ جبهه (شوخی طبعی ها) –  صفحه: ۶۳
برداشت :
درس اصول عقاید بود، بچه‌ها مرتب سؤال می‌کردند. بیچاره مربی آن‌قدر گفته بود، که حالا…

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.