موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت اندیشه قم
سمره بن جندب ، از پول پرستان پست زمان معاویه بود، معاویه صدهزار درهم به او داد، تا در میان مردم ، حدیثی ، پیش خود ببافد، و به دروغ آیه ای که در شاءن علی (ع ) است ، بگوید: در شاءن ابن ملجم ، قاتل علی (ع ) است . او در میان جمعیت آمد و گفت : این آیه (۲۰۴ سوره بقره ) در مورد علی (ع ) نازل شده است ، و آن آیه این است : و من الناس من یعجبک قوله فی الحیوه الدنیا و یشهدالله علی ما فی قلبه و هو الدّ الخصام : و بعضی از مردم کسانی هستند که گفتار آنها در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می شود، و خداوند بر آنچه در دل (پنهان می دارند) گواه است ، در حالی که آنان سرسخت ترین دشمنانند. اما (آیه ۲۰۷ بقره ): و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاه الله …: و بعضی از مردم ، جان خود را برای خشنودی خدا می فروشند… در شاءن ابن ملجم نازل شده است . معاویه ، باز صد هزار درهم برای او فرستاد، او بخاطر کمی آن ، نپذیرفت ، تا چهارصد هزار درهم برای او فرستاد آنگاه قبول کرد.

داستان دوستان / محمد محمدی اشتهاردی

برداشت :
سمره بن جندب ، از پول پرستان پست زمان معاویه بود، معاویه صدهزار درهم به او داد، تا در میان مردم ، حدیثی ، پیش خود ببافد، و به دروغ آیه ای که در شاءن علی (ع ) است ، بگوید:…

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.