موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت اندیشه قم
مرحوم حجه الاسلام دکتر هادى امینى فرزند علاّمه امینى مى گوید: مادربزرگم (مادر علاّمه امینى) یک روز آمده بودند منزل ما در نجف . من مطالبى درباره زندگى علاّمه از ایشان پرسیدم . مادربزرگم به یکى از نکات عجیبى که اشاره کردند این بود که مى گفت : من بعد از اینکه ایشان متولّد شد تا دو سال تمام هیچ وقت بدون وضو به ایشان شیر نمى دادم و هر وقت موقع شیر دادن ایشان مى شد مثل اینکه به من القاء مى شد و من مى رفتم وضو مى گرفتم و بعد به ایشان شیر مى دادم و من به یاد ندارم بدون وضو به ایشان شیر داده باشم و برکات زیادى در این وضو گرفتن و شیر دادن نصیبم شد.

داستانهایی از علما/علیرضا حاتمی

برداشت :
مرحوم حجه الاسلام دکتر هادى امینى فرزند علاّمه امینى مى گوید: مادربزرگم (مادر علاّمه امینى) یک روز آمده بودند منزل ما در نجف . من مطالبى درباره زندگى علاّمه از ایشان…

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.