موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت اندیشه قم
پیامبر (ص) سوار بر مرکب بود، و به سوی محلّی حرکت می کرد، شخصی جلو آمد و افسار مرکب آن حضرت را گرفت و نگهداشت ، و عرض کرد: ای رسول خدا چه کاری بهترین کار است ؟! پیامبر (ص) در پاسخ فرمود:

اطعام الطعام و اطیاب الکلام . :غذا دادن به مردم ، و خوش زبانی با مردم به این ترتیب ، پاسخ او را داد و به سوی مقصد حرکت کرد، نه اینکه به او اعتراض کند که اکنون چه وقت سؤال است ؟!

داستان دوستان/محمد محمدی اشتهاردی

برداشت :
پیامبر (ص) سوار بر مرکب بود، و به سوی محلّی حرکت می کرد، شخصی جلو آمد و افسار مرکب آن حضرت را گرفت و نگهداشت ، و عرض کرد: ای رسول خدا چه کاری بهترین کار است ؟! پیامبر…

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.