موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : معجم موضوعی قرآن سایت تبیان

قَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ
فرمود: «تو از مهلت یافتگانی!

برداشت :
آیه : 37 سوره : الحجر
پذیرفته شدن تقاضاى ابلیس براى مهلت یافتن تا روز و وقتی معلوم

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.