موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الإمامُ زینُ العابدینَ علیه‏السلام :کانَ آخِرُ ما أوصى بهِ الخضرُ
موسى بنَ عِمرانَ علیهماالسلام : … ما رَفَقَ أحَدٌ بأحَدٍ فی الدنیا إلاّ رَفَقَ اللّه‏ُ عز و جل بهِ یَومَ القِیامَهِ.
امام سجّاد علیه‏السلام :
آخـریـن سـفارشى کـه خـضر بـه موسى بن عمران علیهما السلام کرد این بود : هیچ کس در دنیا با کسى نرمى نکند ، مگر آن که خداوند عز و جل در روز قیامت با او نرمى کند .

منبع روایت :
بحار الأنوار :
۷۳ / ۳۸۶ / ۶
منتخب میزان الحکمه : ۲۴۰

برداشت :
امام سجّاد علیه‏السلام :
آخـریـن سـفارشى کـه خـضر بـه موسى بن عمران علیهما السلام کرد این بود : هیچ کس در دنیا با کسى نرمى نکند ، مگر آن که خداوند عز و جل در روز قیامت با او نرمى کند .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.