موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: سایت خزائن

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

النِّکاحُ سُنَّتِى، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتی فَلَیسَ مِنّی.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
ازدواج سنّت من است ؛ پس هر که از سنّت من روى گرداند از (امّت) من نیست .

منبع روایت :
بحار الأنوار : ۱۰۳ / ۲۲۰ / ۲۳
منتخب میزان الحکمه : ۲۵۲

منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.