موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
عنه علیه‏السلام :التَّواضُعُ یَنشُرُ الفَضیلَهَ.
امام على علیه‏السلام :
فروتنى، باعث انتشار فضایل (انسان متواضع در میان مردم) مى‏شود .

منبع روایت :
غرر الحکم : ۵۲۲
منتخب میزان الحکمه : ۵۹۶

برداشت :
امام على علیه‏السلام :
فروتنى، باعث انتشار فضایل (انسان متواضع در میان مردم) مى‏شود .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

جهاد در خاکریز

در مرحله سوم عملیات، بایستی بین تنگه گوجار و الاغلو عمل می‎کردیم. صبح عملیات، ساعت ۹ درگیری شدیدی بود و دشمن از اول صبح، هلیکوپترهایش

مطالعه فیش منبر

بولدوزرها

شب عملیات که ۷۰۰ متر خاکریز زده بودیم، باید یک تیغ دیگر هم می‎زدیم تا دستگاهها را بکشانیم به عقب. یکی از برادران ما ترکش

مطالعه فیش منبر

بولدوزرها

شب عملیات که ۷۰۰ متر خاکریز زده بودیم، باید یک تیغ دیگر هم می‎زدیم تا دستگاهها را بکشانیم به عقب. یکی از برادران ما ترکش

مطالعه فیش منبر

بولدوزرها

شب عملیات که ۷۰۰ متر خاکریز زده بودیم، باید یک تیغ دیگر هم می‎زدیم تا دستگاهها را بکشانیم به عقب. یکی از برادران ما ترکش

مطالعه فیش منبر