موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :إنّ أحَبّکُم إلَیَّ وأقرَبَکُم مِنّی یَومَ القِیامَهِ مَجلِسا
أحْسَنُکُم خُلقا ، وأشَدُّکُم تَواضُعا.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مـحبوبترین شـما نـزد من و نزدیکترینتان به من در روز قیامت ، خوشخوترین و متواضع‏ترین شماست .

منبع روایت :
بحار الأنوار : ۷۱ / ۳۸۵ / ۲۶
منتخب میزان الحکمه : ۱۸۲

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مـحبوبترین شـما نـزد من و نزدیکترینتان به من در روز قیامت ، خوشخوترین و متواضع‏ترین شماست .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.