موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :أتقَى النّاسِ مَن قالَ الحَقَّ فیما لَهُ وعلَیهِ.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
با تقواترین مردم ، کسى است که حقیقت را به سود و زیان خود بگوید .

منبع روایت :
أمالی الصدوق : ۲۷ / ۴
منتخب میزان الحکمه : ۶۰۸

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
با تقواترین مردم ، کسى است که حقیقت را به سود و زیان خود بگوید .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

جهاد در خاکریز

در مرحله سوم عملیات، بایستی بین تنگه گوجار و الاغلو عمل می‎کردیم. صبح عملیات، ساعت ۹ درگیری شدیدی بود و دشمن از اول صبح، هلیکوپترهایش

مطالعه فیش منبر

بولدوزرها

شب عملیات که ۷۰۰ متر خاکریز زده بودیم، باید یک تیغ دیگر هم می‎زدیم تا دستگاهها را بکشانیم به عقب. یکی از برادران ما ترکش

مطالعه فیش منبر

بولدوزرها

شب عملیات که ۷۰۰ متر خاکریز زده بودیم، باید یک تیغ دیگر هم می‎زدیم تا دستگاهها را بکشانیم به عقب. یکی از برادران ما ترکش

مطالعه فیش منبر

بولدوزرها

شب عملیات که ۷۰۰ متر خاکریز زده بودیم، باید یک تیغ دیگر هم می‎زدیم تا دستگاهها را بکشانیم به عقب. یکی از برادران ما ترکش

مطالعه فیش منبر