موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
نمایه :
عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :کُلُّ عَملٍ مُنْقَطِعٌ عَن صاحبِهِ إذا ماتَ إلاّ المُرابِطَ فی
سبیلِ اللّه ، فإنَّهُ یُنْمى لَهُ عَملُهُ ویُجْرى علَیهِ رِزْقُهُ إلى یَومِ القِیامَهِ.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر عملى پس از مرگ صاحبش از او جدا مى‏شود مگر عمل کسى که در راه خدا مرزبانى کند ؛ عمل چنین کسى رشد مى‏کند و تا روز قیامت روزیش داده مى‏شود .

منبع روایت :
کنز العمال : ۱۰۶۱۱
منتخب میزان الحکمه : ۱۱۶

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر عملى پس از مرگ صاحبش از او جدا مى‏شود مگر عمل کسى که در راه خدا مرزبانى کند ؛ عمل چنین کسى رشد مى‏کند و تا روز قیامت روزیش داده مى‏شود .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.