موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الإمام الباقر علیه‏السلام:عَلَیکُم بِالوُضّاءِ مِنَ الظُّؤورَهِ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعدی .
امام باقر علیه‏السلام :
بر شما باد دایه‏هاى زیبا و پاکیزه ؛ چرا که شیر ، سرایت مى‏کند .

منبع روایت :
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۴۴ ، حدیث ۱۳ ، تهذیب الأحکام ، جلد ۸ ، صفحه ۱۱۰ ، حدیث ۳۷۷ ، کتاب من لا یحضره الفقیه ، جلد ۳ ، صفحه ۴۷۸ ، حدیث ۴۶۷۷ کلّها عن زراره
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۶۸۲

برداشت :
امام باقر علیه‏السلام :
بر شما باد دایه‏هاى زیبا و پاکیزه ؛ چرا که شیر ، سرایت مى‏کند .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر