موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
تاریخ أصبهان عن ابن عمر :سَمِعتُ النَّبِیَّ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّمیَقولُ : مَن رَبّى مِنکُم شَعراً فَلیُکرِمهُ .
قیلَ: یا رَسولَ اللّه‏ِ، وما کَرامَتُهُ؟
قالَ: یُدَهِّنُهُ ویُمَشِّطُهُ کُلَّ یَومٍ .
تاریخ أصبهان
– به نقل از عبد اللّه‏ بن عمرـ: از پیامبر خدا شنیدم که فرمود : «هر کدام از شما که موى خود را بلند مى‏گذارد ، آن را گرامى بدارد» .

پرسیدند : اى پیامبر خدا! گرامى داشتن آن به چیست؟

فرمود : «آن را هر روز ، روغن بزند و شانه کند» .

منبع روایت :
تاریخ أصبهان ، جلد ۱ ، صفحه ۲۶۲ ، حدیث ۴۳۰ ، کنز العمّال ، جلد ۶ ، صفحه ۶۶۰ ، حدیث ۱۷۲۶۷ نقلاً عن ابن عساکر
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۵۲۶

برداشت :
تاریخ أصبهان
– به نقل از عبد اللّه‏ بن عمرـ: از پیامبر خدا شنیدم که فرمود : «هر کدام از شما که موى خود را بلند مى‏گذارد ، آن را گرامى بدارد» .

پرسیدند : اى پیامبر خدا! گرامى داشتن آن به چیست؟

فرمود : «آن را هر روز ، روغن بزند و شانه کند» .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر