موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:اِحتَجِموا إذا هاجَ بِکُمُ الدَّمُ ؛ فَإِنَّ الدَّمَ رُبَّما تَبَیَّغَ بِصاحِبِهِ فَیَقتُلُهُ .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
اگر خون در درونتان به جوش مى‏آید ، حجامت کنید ؛ چرا که خون ، گاه ممکن است در درون شخص ، طغیان کند و وى را بکُشد .

منبع روایت :
طبّ الأئمّه لابنی بسطام ، صفحه ۵۷ ، بحار الأنوار ، جلد ۶۲ ، صفحه ۱۲۰ ، حدیث ۴۲
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۴۶۲

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
اگر خون در درونتان به جوش مى‏آید ، حجامت کنید ؛ چرا که خون ، گاه ممکن است در درون شخص ، طغیان کند و وى را بکُشد .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.