موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسول الله صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:العِیادَهُ فُواقَ ناقَهٍ .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
عیادتِ به اندازه زمان یک بار فشردن پستان شتر ، مناسب است.

منبع روایت :
شعب الإیمان ، جلد ۶ ، صفحه ۵۴۳ ، حدیث ۹۲۲۲ ، الفردوس ، جلد ۳ ، صفحه ۸۰ ، حدیث ۴۲۲۴ کلاهما عن أنس ، ربیع الأبرار ، جلد ۴ ، صفحه ۱۰۵ ، کنز العمّال ، جلد ۹ ، صفحه ۹۷ ، حدیث ۲۵۱۵۵؛ الکافی ، جلد ۳ ، صفحه ۱۱۸ ، حدیث ۲ عن عبداللّه‏ بن سنان عن الإمام الصادق علیه‏السلام وفیه «العیاده قدر فواق ناقه أو حلب ناقه»
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۲۱۲

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
عیادتِ به اندازه زمان یک بار فشردن پستان شتر ، مناسب است.

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.