موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الکافی عن مولىً لجعفر بن محمّد علیهماالسلام :مَرِضَ بَعضُ مَوالیهِ فَخَرَجنا إلَیهِ نَعودُهُ ، ونَحنُ عِدَّهٌ مِن مَوالی جَعفَرٍ ، فَاستَقبَلَنا جَعفرٌ علیه‏السلامفی بَعضِ الطَّریقِ ، فَقالَ لَنا :
أینَ تُریدونَ؟
فَقُلنا : نُریدُ فُلانا نَعودُهُ .
فَقالَ لَنا : قِفوا ، فَوَقَفنا . فَقالَ : مَعَ أحَدِکُم تُفّاحَهٌ أو سَفَرجَلَهٌ أو اُتُرجَّهٌ أو لُعقَهٌ مِن طِیبٍ أو قِطعَهٌ مِن عودِ بَخورٍ؟
فَقُلنا : ما مَعَنا شَیءٌ مِن هذا .
فَقالَ : أما تَعلَمونَ أنَّ المَریضَ یَستَریحُ إلى کُلِّ ما اُدخِلَ بِهِ عَلَیهِ !
الکافى
– به نقل از یکى از وابستگان امام صادق علیه‏السلام: یکى از وابستگان امام صادق علیه‏السلام بیمار شد و ما که شمارى از وابستگان او بودیم ، روانه عیادت آن بیمار شدیم . در میانه راه ، امام صادق علیه‏السلام با ما رویارو شد و پرسید : «آهنگ کجا دارید؟».

گفتیم : آهنگ فلان کس داریم تا از او عیادت کنیم .

فرمود : «بِایستید» .

ما ایستادیم . پس فرمود : «آیا سیب ، بِهْ ، یا قطعه‏اى عود به همراه دارید؟».

گفتیم : هیچ یک از این چیزها را همراه نداریم .

فرمود : «آیا نمى‏دانید که بیمار از آنچه نزد وى مى‏برند ، احساس آرامش مى‏کند؟».

منبع روایت :
الکافی ، جلد ۳، ص۱۱۸، حدیث ۳ ، مکارم الأخلاق، ج۲، ص۱۷۸، حدیث ۲۴۵۹ ، بحار الأنوار، ج۸۱ ، ص۲۲۷، حدیث ۳۹
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۲۰۶

برداشت :
الکافى
– به نقل از یکى از وابستگان امام صادق علیه‏السلام: یکى از وابستگان امام صادق علیه‏السلام بیمار شد و ما که شمارى از وابستگان او بودیم ، روانه عیادت آن بیمار شدیم . در میانه راه ، امام صادق علیه‏السلام با ما رویارو شد و پرسید : «آهنگ کجا دارید؟».

گفتیم : آهنگ فلان کس داریم تا از او عیادت کنیم .

فرمود : «بِایستید» .

ما ایستادیم . پس فرمود : «آیا سیب ، بِهْ ، یا قطعه‏اى عود به همراه دارید؟».

گفتیم : هیچ یک از این چیزها را همراه نداریم .

فرمود : «آیا نمى‏دانید که بیمار از آنچه نزد وى مى‏برند ، احساس آرامش مى‏کند؟».

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.