موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:عِیادَهُ المَریضِ أعظَمُ أجرا مِنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
عیادت بیمار ، پاداشى بزرگ‏تر از تشییع جنازه دارد .

منبع روایت :
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۲۰۰
الفردوس ، جلد ۳ ، صفحه ۴۴ ، حدیث ۴۱۱۱ عن ابن عمر ، کنز العمّال ، جلد ۹ ، صفحه ۹۷ ، حدیث ۲۵۱۵۴٫

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
عیادت بیمار ، پاداشى بزرگ‏تر از تشییع جنازه دارد .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.