موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :عائدُ المَریضِ یَخوضُ فی الرَّحمَهِ.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
عیادت کننده از بیمار ، در رحمت (خدا) غوطه مى‏خورد.

منبع روایت :
کنز العمّال : ۲۵۱۴۱
منتخب میزان الحکمه : ۵۱۲

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
عیادت کننده از بیمار ، در رحمت (خدا) غوطه مى‏خورد.

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.