موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الإمام علیٌّ علیه‏السلام :المَرَضُ أحَدُ الحَبسَینِ.
امام على علیه‏السلام :
بیمارى یکى از دو زندان است .

منبع روایت :
غرر الحکم :
۱۶۳۶
منتخب میزان الحکمه : ۵۱۰

برداشت :
امام على علیه‏السلام :
بیمارى یکى از دو زندان است .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.