موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
عنه علیه‏السلامفی المَرَضِ یُصیبُ‏الصَّبِیَّ: کفّارهٌ لوالِدَیهِ.
امام على علیه‏السلام
– دربـاره بـیـمارى کودکان- : کفاره گناهان پدر و مادر آنهاست .

منبع روایت :
بحار الأنوار : ۸۱ / ۱۸۶ /
۴۰
منتخب میزان الحکمه : ۲۲۲

برداشت :
امام على علیه‏السلام
– دربـاره بـیـمارى کودکان- : کفاره گناهان پدر و مادر آنهاست .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.