موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الإمام الباقر علیه‏السلام:إنَّ بَنی إسرائیلَ شَکَوا إلى موسى علیه‏السلامما یَلقَونَ مِنَ البَیاضِ، فَشَکا ذلِکَ إلَى اللّه‏ِ عز و جل فَأَوحَى اللّه‏ُ عز و جل إلَیهِ : مُرهُم یَأکُلوا لَحمَ البَقَرِ بِالسِّلقِ.
امام باقر علیه‏السلام :
بنى اسرائیل ، از لکّه‏هاى سفیدى که [بر پوست] مى‏دیدند ، نزد موسى علیه‏السلام اظهار ناراحتى کردند . پس خداوند به موسى علیه‏السلام چنین وحى فرستاد : «به آنان بگو که گوشت گاو ، همراه با چغندر بخورند» .

منبع روایت :
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۱۰ ، حدیث ۱ وص ۳۶۹ ، حدیث ۳ ، المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۳۲۶ ، حدیث ۲۱۰۷ کلّها عن محمّد ابن قیس ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۴۷ ، حدیث ۱۱۲۶ عن الإمام الصادق عنه علیهماالسلام وفیه «البرص» بدل «البیاض» ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۷۴ ، حدیث ۶۹
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۵۱۲

برداشت :
امام باقر علیه‏السلام :
بنى اسرائیل ، از لکّه‏هاى سفیدى که [بر پوست] مى‏دیدند ، نزد موسى علیه‏السلام اظهار ناراحتى کردند . پس خداوند به موسى علیه‏السلام چنین وحى فرستاد : «به آنان بگو که گوشت گاو ، همراه با چغندر بخورند» .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

آرامش با قرآن

از فاضل گرانقدر جناب آقای علی آقایی «عراقچی همدانی» شنیدم که فرمود: در سال ۱۳۴۲ ماه محرم که من در کبوتر آهنگ همدان منبر می‌رفتم،

مطالعه فیش منبر

آرامش با قرآن

از فاضل گرانقدر جناب آقای علی آقایی «عراقچی همدانی» شنیدم که فرمود: در سال ۱۳۴۲ ماه محرم که من در کبوتر آهنگ همدان منبر می‌رفتم،

مطالعه فیش منبر

نذر قرآن

امین السلام فضل بن حسن طبرسی مؤلف تفسیر معروف مجمع البیان در سبزوار می‌زیست و در سال ۵۴۸ یا ۵۴۲ قمری از دنیا رفت و

مطالعه فیش منبر

نذر قرآن

امین السلام فضل بن حسن طبرسی مؤلف تفسیر معروف مجمع البیان در سبزوار می‌زیست و در سال ۵۴۸ یا ۵۴۲ قمری از دنیا رفت و

مطالعه فیش منبر