موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الإمام الصادق علیه‏السلام:أکلُ السِّلقِ یُؤمِنُ مِنَ الجُذامِ.
امام صادق علیه‏السلام :
خوردن چغندر در برابر جذام ایمنى مى‏دهد .

منبع روایت :
مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۹۲ ، حدیث ۱۳۲۴ ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۲۱۷ ، حدیث ۹
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۵۰۲

برداشت :
امام صادق علیه‏السلام :
خوردن چغندر در برابر جذام ایمنى مى‏دهد .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.