موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الإمام الباقر علیه‏السلام :أکلُ اللَّحمِ یَزیدُ فِی السَّمعِ وَالبَصَرِ وَالقُوَّهِ .
امام باقر علیه‏السلام :
خوردن گوشت ، شنوایى و بینایى و قدرت را افزون مى‏کند .

منبع روایت :
دعائم الإسلام ، جلد ۲ ، صفحه ۱۰۹ ، حدیث ۳۵۵ ، بحارالأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۷۶ ، حدیث ۷۳
دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۴۷۰

برداشت :
امام باقر علیه‏السلام :
خوردن گوشت ، شنوایى و بینایى و قدرت را افزون مى‏کند .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

جهاد در خاکریز

در مرحله سوم عملیات، بایستی بین تنگه گوجار و الاغلو عمل می‎کردیم. صبح عملیات، ساعت ۹ درگیری شدیدی بود و دشمن از اول صبح، هلیکوپترهایش

مطالعه فیش منبر

بولدوزرها

شب عملیات که ۷۰۰ متر خاکریز زده بودیم، باید یک تیغ دیگر هم می‎زدیم تا دستگاهها را بکشانیم به عقب. یکی از برادران ما ترکش

مطالعه فیش منبر

بولدوزرها

شب عملیات که ۷۰۰ متر خاکریز زده بودیم، باید یک تیغ دیگر هم می‎زدیم تا دستگاهها را بکشانیم به عقب. یکی از برادران ما ترکش

مطالعه فیش منبر

بولدوزرها

شب عملیات که ۷۰۰ متر خاکریز زده بودیم، باید یک تیغ دیگر هم می‎زدیم تا دستگاهها را بکشانیم به عقب. یکی از برادران ما ترکش

مطالعه فیش منبر