موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:أکلُ اللَّحمِ یُحَسِّنُ الوَجهَ ، ویُحَسِّنُ الخُلُقَ .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
خوردن گوشت ، روى را نکو مى‏سازد و خوى را هم نکو مى‏سازد .

منبع روایت :
تاریخ دمشق ، جلد ۴۹ ، صفحه ۳۲۳ ، حدیث ۱۰۵۵۶ عن ابن عبّاس ، کنز العمّال ، جلد ۱۵ ، صفحه ۲۸۲ ، حدیث ۴۱۰۰۵
دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۴۷۰

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
خوردن گوشت ، روى را نکو مى‏سازد و خوى را هم نکو مى‏سازد .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

بولدوزرها

شب عملیات که ۷۰۰ متر خاکریز زده بودیم، باید یک تیغ دیگر هم می‎زدیم تا دستگاهها را بکشانیم به عقب. یکی از برادران ما ترکش

مطالعه فیش منبر

حلالیت

سه چهار ساعتی به رفتنمان به خط مقدم برای شروع عملیات مانده بود. نیروهای گردان هر کدام در حال کاری بودند. یا وصیتنامه می نوشتند

مطالعه فیش منبر