موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :أعلِنُوا هذا النِّکاحَ واجعَلُوهُ فی المَساجِدِ.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
این ازدواج(ها) را آشکارا انجام دهید و آنها را در مساجد برگزار کنید .

منبع روایت :
کنز العمال : ۴۴۵۳۶
منتخب میزان الحکمه : ۲۵۶

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
این ازدواج(ها) را آشکارا انجام دهید و آنها را در مساجد برگزار کنید .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.