موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
عنهعلیه‏السلام :ثَلاثٌ یُؤکَلنَ وهُنَّ یَهزِلنَ. . . اللَّحمُ الیابِسُ ، وَالجُبنُ ، وَالطَّلعُ .
امام صادق علیه‏السلام :
سه نوع از خوردنى‏ها ، موجب لاغرى است : گوشت خشک‏شده ، پنیر ، و شکوفه خرما .

منبع روایت :
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۱۵ ، حدیث ۷ ، المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۲۵۴ ، حدیث ۱۷۹۸ ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۴۲۶ ، حدیث ۱۴۵۳ ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۳۰۸
دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۱۲۲

برداشت :
امام صادق علیه‏السلام :
سه نوع از خوردنى‏ها ، موجب لاغرى است : گوشت خشک‏شده ، پنیر ، و شکوفه خرما .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.