موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:إیّاکُم وَالطَّعامَ الحارَّ ! فَإِنَّهُ یَذهَبُ بِالبَرَکَهِ ، وعَلَیکُم بِالبارِدِ ؛ فَإِنَّهُ أهَنأُ وأعظَمُ بَرَکَهً .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
از غذاى داغ حذر کنید ؛ چرا که برکت را از میان مى‏برد ، و بر شما باد غذاى سرد ؛ چرا که گواراتر و پُربرکت‏تر است .

منبع روایت :
اُسد الغابه ، جلد ۱ ، صفحه ۴۲۲ الرقم ۵۰۵ عن خطّاب بن محمّد بن بولى عن أبیه عن جدّه ، کنز العمّال ، جلد ۱۵ ، صفحه ۲۳۳ ، حدیث ۴۰۷۱۳ نقلاً عن عبدان عن بولاء
دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۱۰۰

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
از غذاى داغ حذر کنید ؛ چرا که برکت را از میان مى‏برد ، و بر شما باد غذاى سرد ؛ چرا که گواراتر و پُربرکت‏تر است .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.